Tue 27/09 21:30 FC Porto - Juventus Utena Europeisk