Fri 14/10 14:00 Asa Tel Aviv - MK Holon Israelisk
Handikappspel Endast 60 min
Asa Tel Aviv -7.5
SUSP
MK Holon +7.5
SUSP