Previous setsBäst av 3S G P
5 7
1 6
Luca Margaroli Pawel Cias
0 2
0 0
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Luca Margaroli
2
1
0
44
Pawel Cias
1
3
3
63
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Luca Margaroli vinner mot 30
4.50
Pawel Cias vinner mot noll
15.00
Pawel Cias vinner mot 15
7.50
Pawel Cias vinner mot 30
6.50
Pawel Cias vinner efter deuce
6.50