Previous setsBäst av 3S G P
6 1
0 0
Aleksandra Krunic Lyudmyla Kichenok
1 0
3 1
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Aleksandra Krunic
5
1
2
37
Lyudmyla Kichenok
1
2
0
23