Previous setsBäst av 3S G P
3 6
6 2
Anastasiya Shoshyna Nastassja Burnett
1 2
4 6
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Anastasiya Shoshyna
2
9
7
83
Nastassja Burnett
2
4
8
85