Mon 17/10 05:28
Kimika Sakata 2 - 0 Mihoki Miyahara
Kimika Sakata
Set
2
Poäng
0
Mihoki Miyahara
0
0
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Mihoki Miyahara vinner mot noll
SUSP