Mon 17/10 06:57
Yukina Saigo 1 - 0 Satsuki Ito
Yukina Saigo
Set
1
Poäng
40
Satsuki Ito
0
30
Matchresultat Vem vinner matchen? Format: 3 sets - Tiebreak in the last set.
Yukina Saigo
SUSP
Satsuki Ito
SUSP
Vinnare av nästa game Vem vinner nästa game? - Game 18
Yukina Saigo
SUSP
Satsuki Ito
SUSP
Nuvarande set-vinnare Vem vinner pågående set - Set 2
Yukina Saigo
SUSP
Satsuki Ito
SUSP
Setresultat Vad blir resultatet av denna match i set?
Yukina Saigo 2-0
SUSP
Yukina Saigo 2-1
SUSP
Satsuki Ito 2-1
SUSP
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game 18
Yukina Saigo vinner mot noll
SUSP
Yukina Saigo vinner mot 15
SUSP
Yukina Saigo vinner mot 30
SUSP
Yukina Saigo vinner efter deuce
SUSP
Satsuki Ito vinner mot noll
SUSP
Visa mer