Herrar singel

Live & kommande

IDAG - 5th Dec

Denys Gevel
Zakhar Trapeznikov
S 0 0
G 0 1
P 0 0
Denys Gevel
2.40
Zakhar Trapeznikov
1.50
Adrian Exposito
Nikita Gudozhnikov
S 0 0
G 1 1
P 0 15
Adrian Exposito
2.30
Nikita Gudozhnikov
1.55
Milan Drinic
Curtis Clarke
S 0 0
G 2 0
P 0 15
Milan Drinic
1.03
Curtis Clarke
12.00
ITF Tournaments - Herrar singel
Denys Gevel - Zakhar Trapeznikov
5 Dec 08:09
7 Fler
Matchresultat
Denys Gevel
2.40
Zakhar Trapeznikov
1.50
Vinnare av nästa game
Denys Gevel
1.40
Zakhar Trapeznikov
2.70
Nuvarande set-vinnare
Denys Gevel
3.00
Zakhar Trapeznikov
1.35
ITF Tournaments - Herrar singel
Adrian Exposito - Nikita Gudozhnikov
5 Dec 08:30
7 Fler
Matchresultat
Adrian Exposito
2.30
Nikita Gudozhnikov
1.55
Vinnare av nästa game
Adrian Exposito
1.40
Nikita Gudozhnikov
2.75
Nuvarande set-vinnare
Adrian Exposito
2.30
Nikita Gudozhnikov
1.57
ITF Tournaments - Herrar singel
Milan Drinic - Curtis Clarke
5 Dec 08:30
7 Fler
Matchresultat
Milan Drinic
1.03
Curtis Clarke
12.00
Vinnare av nästa game
Milan Drinic
1.20
Curtis Clarke
4.00
Nuvarande set-vinnare
Milan Drinic
1.03
Curtis Clarke
12.00