Previous setsBäst av 3S G P
6 4
6 2
Elmar Ejupovic Linus Frost
2 0
0 0
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Elmar Ejupovic
1
1
3
58
Linus Frost
5
4
0
45
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Elmar Ejupovic vinner efter deuce
SUSP
Linus Frost vinner mot noll
SUSP
Linus Frost vinner mot 15
SUSP
Linus Frost vinner mot 30
SUSP
Linus Frost vinner efter deuce
SUSP