Previous setsBäst av 3S G P
6 7
7 6
Marcelo Zormann Rafael Matos
2 1
6 0
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Marcelo Zormann
5
5
4
105
Rafael Matos
3
2
1
96
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Marcelo Zormann vinner mot noll
3.80
Marcelo Zormann vinner mot 30
4.00
Marcelo Zormann vinner efter deuce
5.25
Rafael Matos vinner mot noll
41.00
Rafael Matos vinner mot 15
19.00
Visa mer