Previous setsBäst av 3S G P
4 6
1 6
Vaclav Safranek/Robin Stanek Dino Marcan/Antonio Sancic
0 2
0 0
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Vaclav Safranek/Robin Stanek
0
0
1
39
Dino Marcan/Antonio Sancic
2
4
4
58
Matchresultat Vem vinner matchen? {Variation}
Safranek/Stanek
176.00
Vinnare av nästa game Vem vinner nästa game? - Game {NextGame}
Safranek/Stanek
1.70
Marcan/Sancic
2.10
Nuvarande set-vinnare Vem vinner pågående set - Set {CurrentSet}
Safranek/Stanek
101.00
Setresultat Vad blir resultatet av denna match i set?
Safranek/Stanek 2-1
176.00
Marcan/Sancic 2-1
151.00
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Safranek/Stanek vinner mot noll
9.00
Safranek/Stanek vinner mot 15
5.50
Safranek/Stanek vinner mot 30
4.75
Safranek/Stanek vinner efter deuce
5.25
Marcan/Sancic vinner mot noll
13.00
Visa mer