Previous setsBäst av 3S G P
7 6
6 3
Hsien-Yin Peng/Yasutaka Uchiyama Xiao Qi/Yibing Wu
2 0
0 0
00 00
Serve-ess
Dubbelfel
Break
Total poäng
Hsien-Yin Peng/Yasutaka Uchiyama
3
1
2
74
Xiao Qi/Yibing Wu
2
3
1
49
Resultat av nästa game Med vilket resultat vinns nästa game? - Game {NextGame}
Peng/Uchiyama vinner mot noll
13.00
Peng/Uchiyama vinner mot 15
8.50
Peng/Uchiyama vinner mot 30
6.00
Peng/Uchiyama vinner efter deuce
5.25
Qi/Wu vinner mot noll
9.00
Visa mer