Mon 13/11 08:00
Klok, Denys - Polyakov, Vladimir ITF Men Finland F4
1-X-2
Klok, Denys
1.57
Polyakov, Vladimir
2.25
Set 1 Resultat
Klok, Denys
1.61
Polyakov, Vladimir
2.20
Set 2 Resultat
Klok, Denys
1.61
Polyakov, Vladimir
2.20