Mon 10/10 04:00 Vania King - Kai-Chen Chang Tianjin Open