Tue 18/10 11:00
Magnitka-Universitet 2 - 0 UKIOR Khanty-Masiysk
Magnitka-Universitet
Set
2
Poäng
24
UKIOR Khanty-Masiysk
0
7
Who will win point 34? To win point 34? Set = 3
Magnitka-Universitet
1.57
UKIOR Khanty-Masiysk
2.25
Who will win point 35? To win point 35? Set = 3
Magnitka-Universitet
1.53
UKIOR Khanty-Masiysk
2.37
Who will win point 36? To win point 36? Set = 3
Magnitka-Universitet
1.44
UKIOR Khanty-Masiysk
2.62