Wed 19/10 09:30
Quan Khu 4 2 - 0 BTL Canh Sat Co Dong
Quan Khu 4
Set
2
Poäng
24
BTL Canh Sat Co Dong
0
23
Matchresultat Vem vinner matchen?
Quan Khu 4
1.00
BTL Canh Sat Co Dong
41.00
Först till 5 Who will win the race to 5? Set = 4
Quan Khu 4
1.53
BTL Canh Sat Co Dong
2.37
Först till 10 Who will win the race to 10? Set = 4
Quan Khu 4
1.53
BTL Canh Sat Co Dong
2.37
Först till 15 Who will win the race to 15? Set = 4
Quan Khu 4
1.50
BTL Canh Sat Co Dong
2.50
Först till 20 Who will win the race to 20? Set = 4
Quan Khu 4
1.50
BTL Canh Sat Co Dong
2.50