Mer info
REDIGERA MITT KOMBISPEL

Med Redigera mitt kombispel kan du ta bort val från ett aktivt kombispel på fotboll. Kombispelet ersätts helt enkelt med ett nytt spel på det tidigare spelets övriga val.

 

Endast digitala kunder.

 

Du kan inte casha ut kombispel med fler än 13 val.

 

Mer info:

1. Med Redigera mitt kombispel kan du ta bort val på marknader som ännu inte rättats från ett aktivt kombispel på fotboll. Ditt befintliga spel ersätts i sådana fall med ett nytt kombispel med de återstående valen. Funktionen Redigera mitt kombispel tillåter dig i själva verket att casha ut det första spelet. Summan du får tillbaka för det första spelet används sedan som insats för ett nytt spel med det tidigare kombispelets övriga val.

 

2. Redigera mitt kombispel gäller för digitala kunder som lägger enkelradiga kombispel (dubbel som lägst) och som endast innehåller val på marknader som kan cashas ut. Reglerna och villkoren för att casha ut ett spel som du hittar här gäller också för Redigera mitt kombispel när det är lämpligt.

 

3. Trots att vi gör allt vi kan för att Redigera mitt kombispel-funktionen i största möjliga mån ska vara tillgänglig kan det ändå hända att funktionen råkar vara otillgängligt. Ladbrokes garanterar inte att funktionen ska vara tillgänglig och kan inte hållas ansvarig för förluster som är en följd av att den inte var otillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att ändra, suspendera eller ta bort funktionen Redigera mitt kombispel för en marknad eller kund när helst vi finner lämpligt.