18:38 Newcastle
Nr Deltagare Föregående odds Odds Vinnare/plats 1/4 1-2
1Susies Call
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
2Scarlet Sansa
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
3Swift Bonfire
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
4Nickoff Bingo
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
5Express Bay
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
6Farloe Raider
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
Okänd favorit
SP