17:07 Newcastle
Nr Deltagare Föregående odds Odds Vinnare/plats 1/4 1-2
1Fire Thorn
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
2Target Elgin
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
3Silver Chanter
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
4Mill Chanel
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
5Romeo Valentino
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
6Fabulous Town
SP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
Okänd favorit
SP