10:43 Nowra Dogs
Nr Deltagare Föregående odds Odds Vinnare/plats 1/5 1-2-3
1Nino Bale
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
2Towering King
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
3Black Jecee
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
4Sonic Blast
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
5Holmes
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
6Khumba
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
7Andys Charm
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
8Ashby Eyes
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
Okänd favorit
SUSP