09:07 The Gardens
Nr Deltagare Föregående odds Odds Vinnare/plats 1/5 1-2-3
1Xena Keroma
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
2Lougar
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
3Carlukal
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
4Alancourt
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
5Flume
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
6Allaway
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
7Belmont Belle
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
8Holland Park
SUSP
Just nu finns ingen tillgänglig spotlight-information.
Okänd favorit
SUSP