21:00 Dundalk
Loppets resultat
1:a
Rahyah
9.00 V
2:a
Abraham
5.00 P
3:e
Reddot Roman
7.00 P
Avdrag enligt Rule 4
Admodum 10p
FORECAST
1:a
Rahyah
9.00 V
2:a
Abraham
5.00 P
Dividend
43.84
TRICAST
1:a
Rahyah
9.00 V
2:a
Abraham
5.00 P
3:e
Reddot Roman
7.00 P
Dividend
220.00
Deltar ej
Admodum
S
Shoofly
S
War Room
S
Darkyila
S