14:55 Fontwell
Loppets resultat
1:a
Midnight Shot Favorit
2.75 V
2:a
Zarib
3.12 P
Avdrag enligt Rule 4
Forever Field 25p
FORECAST
1:a
Midnight Shot Favorit
2.75 V
2:a
Zarib
3.12 P
Dividend
5.89
Deltar ej
Forever Field
S