15:35 Turffontein
Loppets resultat
1:a
Matsuri
4.33 V
2:a
Bezgal
10.00 P
3:e
Belinsky
34.00 P
Avdrag enligt Rule 4
Red Pomegranate 40p
FORECAST
1:a
Matsuri
4.33 V
2:a
Bezgal
10.00 P
Dividend
37.58
TRICAST
1:a
Matsuri
4.33 V
2:a
Bezgal
10.00 P
3:e
Belinsky
34.00 P
Dividend
884.00
Deltar ej
Red Pomegranate
S