Boxing

Upcoming

30th Sep

12:00
Rio Ferdinand Specials
18:00
Anthony Fowler v Jay Byrne
Anthony Fowler
1/50
Draw
25/1
Jay Byrne
12/1
20:00
Sean Dodd v Thomas Stalker
Sean Dodd
4/7
Draw
20/1
Thomas Stalker
11/8
21:00
Tom Farrell v Ohara Davies
Tom Farrell
10/3
Draw
25/1
Ohara Davies
1/5
21:30
Rocky Fielding v David Brophy
Rocky Fielding
1/3
David Brophy
9/4
22:00
Juergen Braehmer v Rob Brant
Juergen Braehmer
8/15
Draw
25/1
Rob Brant
11/8
22:00
Mairis Briedis v Mike Perez
Mairis Briedis
1/4
Draw
25/1
Mike Perez
3/1
22:00
Murat Gassiev v Krzysztof Wlodarczyk
Murat Gassiev
1/25
Draw
33/1
Krzysztof Wlodarczyk
8/1
22:00
Paul Butler v Stuart Hall
Paul Butler
1/7
Draw
22/1
Stuart Hall
4/1
22:00
Super Series : Middleweight

1st Oct

01:05
Gary OSullivan v Nick Quigley
Gary OSullivan
1/6
Nick Quigley
7/2
Draw
25/1

7th Oct

22:00
Anthony Crolla v Ricky Burns
Anthony Crolla
4/9
Draw
20/1
Ricky Burns
7/4
22:00
Chris Eubank Jr v Avni Yildirim
Chris Eubank Jr
1/6
Draw
33/1
Avni Yildirim
7/2

14th Oct

22:00
George Groves v Jamie Cox
George Groves
1/6
Draw
25/1
Jamie Cox
4/1

21st Oct

22:00
Ryan Burnett v Zhanat Zhakiyanov
Ryan Burnett
2/5
Draw
22/1
Zhanat Zhakiyanov
2/1

28th Oct

22:00
Liam Smith v Liam Williams
Liam Smith
11/8
Draw
25/1
Liam Williams
4/7
22:30
Anthony Joshua v Kubrat Pulev
Anthony Joshua
1/25
Kubrat Pulev
9/1
Draw or Technical Draw
33/1

29th Oct

30th Nov

10th Dec

31st Dec

1st Jan

Boxing - Upcoming Fights
Anthony Crolla v Ricky Burns
7 Oct 22:00
1 More
Fight Betting
Anthony Crolla
4/9
Draw
20/1
Ricky Burns
7/4
Boxing - Upcoming Fights
Chris Eubank Jr v Avni Yildirim
7 Oct 22:00
1 More
Fight Betting
Chris Eubank Jr
1/6
Draw
33/1
Avni Yildirim
7/2