Iranian Pro League

Inplay & Upcoming

TODAY - 13th Jan

10:30
Machine Sazi Tabriz v Foolad Khuzestan
H
15/4
D
12/5
A
4/5
10:30
Padideh Khorasan v Sepahan
H
21/10
D
2/1
A
7/5
11:30
Zob Ahan v Siah Jamegan Khorasan
H
11/20
D
11/4
A
11/2
13:05
Persepolis v Saipa Karaj
H
2/5
D
16/5
A
15/2
Iranian - Iranian Pro League
Machine Sazi Tabriz v Foolad Khuzestan
13 Jan 10:30
23 More
Match betting
Machine Sazi Tabriz
15/4
Draw
12/5
Foolad Khuzestan
4/5
Both Teams to Score
Yes
11/10
No
4/6
Draw No Bet
Machine Sazi Tabriz
12/5
Foolad Khuzestan
3/10
Iranian - Iranian Pro League
Padideh Khorasan v Sepahan
13 Jan 10:30
23 More
Match betting
Padideh Khorasan
21/10
Draw
2/1
Sepahan
7/5
Both Teams to Score
Yes
11/10
No
4/6
Draw No Bet
Padideh Khorasan
11/10
Sepahan
4/6
Iranian - Iranian Pro League
Zob Ahan v Siah Jamegan Khorasan
13 Jan 11:30
23 More
Match betting
Zob Ahan
11/20
Draw
11/4
Siah Jamegan Khorasan
11/2
Both Teams to Score
Yes
11/8
No
8/15
Draw No Bet
Zob Ahan
1/6
Siah Jamegan Khorasan
4/1